dissabte, 8 de març de 2008

FONT DE LA BOTAA l´eixida de Castells cap a Tàrbena, per una enlairada i pintoresca carretera, naix la font de la Bota a la vora del riu. En temps de pluges brolla generosa per tres dolls grossos, i l´aigua sobrant vessa per l´eixida de l´alcavó per un abeurador cap al rierol.