dissabte, 8 de març de 2008

LA MALLADA DEL LLOP


Amb 1362 metres és la segona altura de la Serrella. A partir d´ací comença a perdre altitud cap a llevant, buscant la Xortà. A penes té vegetació, puix els incendis han acabat amb ella. A la banda de solana té un barranc en forma de glaciar, que vessa cap a Beniardà.